Bookmark and Share

滄海一聲笑

作詞:黃霑 作曲:黃霑 說明:電影「笑傲江湖」插曲。

http://youtu.be/oAsvmLNz4rY

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ4NjE1Mjg=/v.swf

滄海(一聲)笑,滔滔兩岸潮, 浮沉隨浪只記今朝。

蒼天笑,紛紛世上潮, 誰負誰勝出天知曉。

江山笑,煙雨遙, 濤浪濤盡紅塵俗世知多少?

清風笑,竟惹寂寥,  豪情還剩了一襟晚照。

蒼生笑,不再寂寥,  豪情仍在癡癡笑笑。

拉拉啦啦啦,拉拉啦啦啦, 拉拉啦啦啦,拉拉啦啦啦, 拉拉啦啦,拉拉啦啦,啦啦啦啦啦啦啦。

拉拉啦啦啦,拉拉啦啦啦, 拉拉啦啦啦,拉拉啦啦啦, 拉拉啦啦,拉拉啦啦,啦啦啦啦啦啦啦,...

blog comments powered by Disqus